Thuis- & Echozorg

In het Dufayhuis bieden we thuiszorg en echozorg aan.

Cordaan Thuiszorg

Het Wijk­team van Cordaan helpt iedereen in de wijk die korte of langere tijd verple­ging, verzor­ging of bege­lei­ding nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat u zo lang moge­lijk zelf­standig kunt blijven wonen, thuis, in uw eigen omge­ving.

Echozorg

Echo­zorg is een poli­kli­niek voor ortho­pedie, pijn­ge­nees­kunde en echo­grafie. U wordt bij Echo­zorg altijd binnen één week onder­zocht door een ortho­peed, pijnspe­ci­a­list en echo­gra­fist. Zo komen we snel tot een goede diagnose en een passende behan­de­ling. Vaak kunnen we u tijdens het 1e consult al behan­delen.