Fysiotherapie

Al decennia lang een begrip in Amsterdam-Zuid met de vestiging aan de Van Breestraat en sinds augustus 2022 onderdeel van het Dufayhuis, met nog steeds de vertrouwde gezichten en de vertrouwde zorg!

Ons team staat met al zijn specialismen klaar voor optimale zorg

Al onze thera­peuten zijn gere­gi­streerd in het kwali­teits­re­gister en we hebben vele gespe­ci­a­li­seerde disci­plines in huis, waar­onder manuele therapie, psycho­so­ma­ti­sche fysi­o­the­rapie, kinder­fy­si­o­the­rapie, arbeids­fy­si­o­the­rapie, adem- en long­fy­si­o­the­rapie, golf fysi­o­the­rapie en bege­lei­ding bij Parkinson.

Ook voor COVID-19 herstel­zorg kun je bij ons terecht en we beschikken over een mooie en ruime trai­nings­zaal waar onder gespe­ci­a­li­seerde bege­lei­ding gewerkt kan worden aan een opti­maal herstel, zowel indi­vi­dueel als in groepen.