Dufay Café

Café en tuin bij het Dufayhuis. Een aanwinst voor de buurt!
Lekkere koffie, een mooi terras, goede leestafel.

Op werkdagen geopend vanaf 9:00 uur.

Dufay Café

Welkom in het Dufay Café

Een gezel­lige buur­tont­moe­tings­plek waar je zomaar onthaald kan worden met mooie muziek gespeeld door een buurt­be­woner op de vleugel. Het Dufay Café heeft een ware schat aan boeken die je kan lezen en lenen en elke dag liggen er verse kranten op de stam­tafel. Gast­heer Peter van Reenen vertelt je graag over wat er alle­maal te gebeuren staat in zijn Dufay Café.

Loop binnen voor een kop koffie of bijzon­dere thee­soorten of kom lunchen met een heer­lijk bord soep of een rijk belegd broodje. In het voor­jaar, de zomer en het najaar kan je ook genieten op het terras in de unieke Dufay­tuin.

Contact:
Peter van Reenen
m. 06 – 143 931 14

Dufaytuin

Zin in tuinieren?

De open­slaande deuren van het Dufay Café geven toegang tot de Dufay­tuin. Dit voor­ma­lige school­plein wordt nu omge­to­verd tot een fantas­ti­sche groene oase, met verschil­lende terrassen, moes­tuin, vogel­tjes, insec­ten­ho­tels, wadi, work­shops, water­partij. Voor en door de buurt. Iedereen kan daar aan de slag, op welke manier dan ook, grote klussen, kleine klussen, iedereen is welkom. Natuur­lijk ook voor gewoon een kop koffie op het terras.

Zin om mee te doen? Groene vingers niet vereist!

Vondeldorp

Vondeldorp

Vondel­dorp is ‘het’ Stads­dorp van Amsterdam, een brui­sende Buurt­ver­e­ni­ging met 500 leden, en was een van de initi­a­tief­ne­mers bij het tot stand komen van het Dufay­huis, en daarmee het Dufay Café en de Dufay­tuin, de aan het café gren­zende buurt­tuin. De leden onder­nemen al tien jaar allerlei acti­vi­teiten met elkaar om de buurt nóg leuker te maken. En dat zijn we nu ook aan het doen in het Dufay Café. In deze prach­tige ruimte orga­ni­seren we iedere dins­dag­avond en zondag­middag een kleur­rijk programma voor de buurt, en veel van onze leden weten elkaar daar overdag te vinden.

Hier­door is midden in de buurt een nieuw podium ontstaan voor concerten (bijvoor­beeld jazz op zondag­middag), inte­res­sante lezingen over kunst, cultuur en maat­schappij, de betere film, lite­raire cafés, en wat dies meer zij! Menig avond hebben we een uitver­kocht huis.

Combiwel Buurtwerk

Combiwel Buurtwerk

In het Dufay­huis is ook Combiwel Buurt­werk te vinden, een Amster­damse orga­ni­satie die met buurt­be­wo­ners nieuwe initi­a­tieven opzet. Wat je als bewoner in Amsterdam-Zuid ook wilt orga­ni­seren in je buurt, wij helpen je ideeën te reali­seren. een kook­work­shop, een buurt­feest, een film­fes­tival, een sport­ac­ti­vi­teit, een middag voor kinderen of iets anders, het kan alle­maal.

Belang­rijk is, dat een initi­a­tief in het teken staat van (mensen in) de buurt. Zo dragen we bij aan een sterker sociaal netwerk. Onze droom: voor iedere Amster­dammer een 100% sociale en ener­gie­rijke buurt!

Contact
Jan Willem Vrie­thoff (buurt­werker Dufay­huis),
e: jw.​vriethoff@​combiwel.​nl
m: 06 ‑39717876