Consultatiebureau

Onze jeugdartsen en ‑verpleegkundigen kijken vanuit de antroposofische visie naar de groei en ontwikkelingsfasen van uw kindje. 

SAG heeft twee antro­po­so­fische consul­ta­tie­bu­reaus voor ouders, wonend in de regio Amsterdam, die hun kind op antro­po­so­fische wijze willen opvoeden en bege­leiden. Vanuit de antro­po­so­fische visie wordt gekeken naar de groei en ontwik­ke­lings­fasen van uw kindje. Er is veel aandacht voor natuur­lijke voeding, slapen, warmte, wikkelen en ritme en regel­maat. Naast onze adviezen kunnen we ook antro­po­so­fische medi­catie en thera­pieën voor­schrijven die gericht zijn op het versterken van de kracht van het eigen lichaam.

Marjo­lein Hessels & Saskia Hoek

Werk­dagen: Woensdag, Donderdag en Vrijdag