Dufay apotheek

In het Dufayhuis hebben wij een nevenvestiging van de Lairesse apotheek geopend.

Wilt u na een bezoek aan uw huis­arts of thera­peut, of na een kopje koffie in de buurt­kamer uw genees­mid­delen ophalen, dan kan dit bij apotheek­balie in het Dufay­huis. Laat het ons of uw arts wel even weten dat u graag uw medi­catie in het Dufay­huis wil ophalen.

Staat u nog niet inge­schreven bij de Lairesse apotheek. Geen probleem, we kunnen ter plekke aan de apotheek­balie in het Dufay­huis inschrijven. Ligt de medi­catie niet direct voor u klaar, wij bezorgen het koste­loos einde dag bij u thuis. Ook kunt u ervoor kiezen het einde dag (in geval van spoed) of de volgende dag op te halen in het Dufay­huis.

Wij hopen u snel te mogen ontmoeten!

Maandag t/​m vrijdag 8:30 – 17:00

Herhaalrecept nodig?

Voor medi­cijnen die u op advies van uw huis­arts of speci­a­list chro­nisch gebruikt kunt u een herhaal­re­cept aanvragen. Dit kan op verschil­lende manieren:

  • Door te bellen naar de prak­tijk van uw huis­arts of medisch speci­a­list.
  • Door gebruik te maken van de online herhaal­ser­vice, een persoon­lijke omge­ving waar u herhaal­re­cepten online kan aanvragen.
  • Door u aan te melden voor onze offline herhaal­ser­vice. Wij nemen de recep­tuur in beheer en laten u weten wanneer de medi­catie weer voor u klaar staat.
  • Wilt u medi­cijnen voor nieuw opge­treden klachten of medi­cijnen welk u kort­du­rend gebruikt (bijv. anti­bi­o­tica) belt u dan met de assis­tente van uw huis­arts.