Van Data naar Doen

04 mei. 2022

Het gebruik van informatie over de samenleving is een ontwikkeling die ook in de gezondheidszorg steeds meer een plek krijgt. Wat weten we bijvoorbeeld over de vergrijzing in de wijk, hoe staat het met welzijn van de inwoners, en wat weten over zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Als je dit weet hoe kun je daar op anticiperen, als praktijk of samen met partners als thuiszorg en de gemeente (sociaal domein).

Ontwikkelen met subsidie

Samen met de andere wijk-samenwerkingsverbanden en de gemeente is met een subsidie van ZonMw de situatie van Hilversum in beeld gebracht en een handreiking ontwikkeld. Het doel om bijvoorbeeld in een overleg met verschillende partijen in de wijk dit te gebruiken als ondersteuning bij het maken van plannen.

Zo is al duidelijk gemaakt waarom er verschillen zijn per wijk voor de POH GGZ Jeugd, of de vraag of het aanbod in de wijk aansluit bij de vergrijzing en daarmee afname van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners.

Instrument voor inzicht en overleg

De situatie in Hilversum is ingebracht in de Woonzorgwijzer. Dit is een landelijke database die geïnitieerd en deels gefinancierd wordt door provincies en gemeente. Uit een veelheid van databronnnen (bijv CBS microdata, GGD, RiVM, etc) kunnen selecties worden gemaakt voor een wijk of gemeente. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende zorgverleners vinden in de wijk.

Meer weten of kennismaken met de mogelijkheden voor je praktijk neem contact op met

Diek Scholten

Nieuws & berichten

Verhuizing Fysiotherapie van Breestraat

Verhuizing Fysiotherapie van Breestraat

Vanaf maandag 22 augustus a.s. gaat Fysiotherapie Manuele therapie van Breestraat na tientallen jaren verhuizen naar de nieuwe locatie in het Dufayhuis. Onze nieuwe praktijk is te vinden op de 2e verdieping. Wij werken met een groot team van fysiotherapeuten. Zij zijn...

Verhuizing huisartsen Grannetia en Verhulst

Verhuizing huisartsen Grannetia en Verhulst

Ook de huisartspraktijken Grannetia en Verhult gaan binnenkort verhuizen naar het nieuwe centrum.De verhuizing zal zoveel mogelijk plaatsvinden in het weekend van 20-21 augustus. Dat betekent dat zij op zowel vrijdag 19 augustus als maandag 22 augustus alleen...

Huisartsen Stadionweg verhuizen

Huisartsen Stadionweg verhuizen

Dinsdag 12 juli is een start gemaakt met de verhuizing van de huisartsenpraktijken van de Stadionweg naar het nieuwe centrum. Inmiddels is Stadionweg 216 bijna leeggeruimd en maken wij een start aan de opbouw van onze praktijken...

Voortgang verbouwing Dufayschool

Voortgang verbouwing Dufayschool

Op 22 maart 2021 is de sloop begonnen; die zou waarschijnlijk twee weken duren. Daarna is de aannemer begonnen met het bouwklaar maken. Helaas bleken er wat tegenvallers.De lift die nodig is om de spreekkamers op de verdiepingen te bereiken is te zwaar, en past niet...

Het Dufayhuis krijgt vorm

Het Dufayhuis krijgt vorm

Het begint nu echt op te schieten! Het prachtige oude schoolgebouw aan de Dufaystraat wordt prachtig in ere hersteld. De originele details en kleuren worden weer opgepoetst en we kijken enorm uit naar de dag van de oplevering. Intussen is de tuincommissie en de...