Welkom bij het Dufayhuis

Een unieke locatie in Amsterdam-Zuid
waar zorg, welzijn én de buurt verenigd zijn

Zorgverleners

In het Dufayhuis werken verschillende zorgverleners en organisaties samen, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, therapeuten, consultatiebureau en apotheek.

Samen bieden zij zorg en onder­steuning aan buurt­bewoners in de wijk zodat zij zo lang moge­lijk zelf­standig en gezond in zijn/​haar vertrouwde omge­ving kunnen blijven wonen. Werken vanuit de visie ‘posi­tieve gezond­heid’ is wat ons verbindt.

Dufay Café

Met het Dufay Café heeft Oud-Zuid er een fantastische plek bij.

Een ‘grand’ café met een lees­tafel, vleugel, terras en tuin. Voor koffie, lunch, borrel, maar ook film­house, muziek, klein­kunst, work­shops, schaken, lezingen. Om maar wat te noemen. Houdt de program­me­ring in de gaten.

Samen voor gezondheid
en welzijn

Een centrum waar gezondheidszorg, welzijn en de buurt samen komen. Dat was de droom van de initiatiefnemers van het Dufayhuis.

Die droom is nu bewaar­heid geworden in dit prach­tige voor­malige school­gebouw. Een nieuw centrum voor posi­tieve gezond­heid!

NoLazy

Het Dufayhuis is gevestigd in de voormalige Paulusschool. Een nieuwe functie met eenzelfde doel: bijdragen aan gezondheid en welzijn van wijkbewoners in Amsterdam-Zuid.

Het Dufayhuis is een ontmoetingsplek in deze mooie wijk. Regelmatig zijn er lezingen, filmavonden, muziekuitvoeringen en andere activiteiten voor jong en oud. Even tot rust komen of een gezellig praatje kan in ons Dufay Café met buurttuin.

Video: Missie en visie in het Dufayhuis