Verbeteren actueel medicatie overzicht

04 mei. 2022

Iedere inwoner heeft recht op een actueel medicatie overzicht.  Hoe logisch het ook klinkt, blijkt dat dit niet altijd zo is. 
Dat dit nog niet lukt loopt uiteen van het ontbreken van toestemming om informatie tussen zorgverleners uit te wisselen of technische en organisatorische knelpunten.

In 2021 is daarom samen met huisartsen en apothekers in Hilversum in 2021 het medicatieproject gestart.

Na een analyse zijn eerst zoveel mogelijk knelpunten in kaart gebracht en wordt per knelpunt aangepakt.

Bij sommige punten is de oplossing afhankelijk van andere partijen zoals ICT-leveranciers of simpelweg werkafspraken met medisch specialisten van het ziekenhuis. Zo beperkt de aanpak zich niet alleen tot de betrokken huisartsen en apothekers, maar is ook ziekenhuis terGooi MC betrokken en andere regionale partijen.

Het medicatieproject is gestart als een gezamenlijk project van de drie wijkorganisaties in Hilversum. Het doel is dat ook zorgverleners die niet zijn aangesloten bij een wijkorganisaties betrokken worden zodat alle inwoners hier profijt van hebben.

Meer informatie: Diek Scholten en Resi Voorwinden

Nieuws & berichten

Verhuizing Fysiotherapie van Breestraat

Verhuizing Fysiotherapie van Breestraat

Vanaf maandag 22 augustus a.s. gaat Fysiotherapie Manuele therapie van Breestraat na tientallen jaren verhuizen naar de nieuwe locatie in het Dufayhuis. Onze nieuwe praktijk is te vinden op de 2e verdieping. Wij werken met een groot team van fysiotherapeuten. Zij zijn...

Verhuizing huisartsen Grannetia en Verhulst

Verhuizing huisartsen Grannetia en Verhulst

Ook de huisartspraktijken Grannetia en Verhult gaan binnenkort verhuizen naar het nieuwe centrum.De verhuizing zal zoveel mogelijk plaatsvinden in het weekend van 20-21 augustus. Dat betekent dat zij op zowel vrijdag 19 augustus als maandag 22 augustus alleen...

Huisartsen Stadionweg verhuizen

Huisartsen Stadionweg verhuizen

Dinsdag 12 juli is een start gemaakt met de verhuizing van de huisartsenpraktijken van de Stadionweg naar het nieuwe centrum. Inmiddels is Stadionweg 216 bijna leeggeruimd en maken wij een start aan de opbouw van onze praktijken...

Voortgang verbouwing Dufayschool

Voortgang verbouwing Dufayschool

Op 22 maart 2021 is de sloop begonnen; die zou waarschijnlijk twee weken duren. Daarna is de aannemer begonnen met het bouwklaar maken. Helaas bleken er wat tegenvallers.De lift die nodig is om de spreekkamers op de verdiepingen te bereiken is te zwaar, en past niet...

Het Dufayhuis krijgt vorm

Het Dufayhuis krijgt vorm

Het begint nu echt op te schieten! Het prachtige oude schoolgebouw aan de Dufaystraat wordt prachtig in ere hersteld. De originele details en kleuren worden weer opgepoetst en we kijken enorm uit naar de dag van de oplevering. Intussen is de tuincommissie en de...